Ogłoszenia dotyczące strony

Logowanie

by Bartłomiej Smolorz -

Aby zalogować się do systemu należy kliknąć w odnośnik 'Zaloguj się' w prawym górnym rogu.

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą konta Office365 przydzielonego przez ATH (konto @student.ath.edu.pl dla studentów i @live.ath.edu.pl dla pracowników).